หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โดยมีกิจกรรมเล่านิทาน  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน เเละกิจกรรมนันทนาการ  ทำให้เกิดความสุขสนุกสานกันทั้งครูเเละนักเรียน