หน้าแรก > กิจกรรม

ป.2 ทัศนศึกษานอกสถานที่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ทัศนศึกษา ณ สวนคุณพลอย&ฟาร์มลุงวี 
วันที่ 21 มีนาคม 2563